Cíle projektu


Primárním cílem je navrhnout, vytvořit a ověřit systém dalšího vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠB-TUO.

Identifikované systémové priority budou rozpracovány do podoby dílčích cílů:
1. Nabídky kurzů dalšího odborného vzdělávání, jejichž cílem bude inovace studijních plánů v souladu s novými poznatky technického a technologického rozvoje.
2. Nabídky kurzů dalšího pedagogického vzdělávání, jejichž cílem bude zvyšování kompetencí pracovníků v oblasti zavádění distančních prvků a ICT do studia a zdokonalování v soft-skills pedagoga.
3. Nabídky kurzů dalšího specifického vzdělávání, jejichž cílem bude rozvoj kompetencí v oblastech ICT, manažerských a projektových dovedností.
4. Vývoje a provozu podpůrného informačního systému dalšího vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠ, který propojí nabídky dalšího vzdělávání všech pracovišť, příp. externích dodavatelů VŠB-TUO.

Projekt dílčím způsobem přispěje k naplnění uvedených opatření, zároveň však musí být realizovány další, související projekty. Bude tedy realizován v návaznosti na existující aktivity, realizované nebo plánované projekty v oblasti terciárního a dalšího vzdělávání.

Rozmanitost vzdělávacího portfolia jež je obsahem projektu, tvoří provázaný celek, který uspokojí požadavky dílčích cílových skupin na další vzdělávání. Informační systém usnadní orientaci v této nabídce, usnadní plánování osobního rozvoje i nabídky kurzů a administraci kurzů.

Cílem projektu je podpořit portfolio vzdělávání všech pracovníků, kteří se zabývají výukou, vědou a výzkumem, jsou zaměstnáni v manažerských pozicích na úrovni univerzity, fakulty nebo katedry, nebo jsou administrativní podporou těchto činností.
 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO, Ostravská univerzita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY