Cílová skupina


Primární cílovou skupinou projektu jsou všichni akademičtí a ostatní (administrativní) pracovníci VŠB-TUO, většina z 2000 zaměstnanců. Ostatní pracovníci tvoří sice jen menší část cílové skupiny, jejich činnost však zajišťuje podporu akademickým pracovníkům a zprostředkovaně se tedy také podílejí na kvalitě výuky a vzdělávání.

Cílová skupina akademických pracovníků je tvořena pracovníky různé kvalifikační struktury. Pro každou skupinu jsou prioritní jiné formy vzdělávání a jiné vzdělávací aktivity, z toho vyplývá rozmanitost vzdělávacího portfolia, jež je obsahem projektu. Příslušníci primární cílové skupiny, tj. těch, kdo budou přímo podpořeni aktivitami projekt, budou vytvořením systémových mechanismů v dalším vzdělávání motivováni při naplňování své vlastní i objektivně dané potřeby doplňovat, inovovat a rozvíjet dosaženou kvalifikaci a zajistit tak vyšší úroveň terciálního vzdělávání.

Sekundární prospěch bude mít cílová skupina studenti VŠB-TUO, nebude však přímým příjemcem výstupů projektu.

Lze předpokládat, že zvyšováním kvality vzdělávání na VŠB-TUO bude nejen naplňována potřeba praxe po kvalitních absolventech v počátečním i dalším vzdělávání, ale zároveň bude podpořeno zvýšení zájmu o studium technických oborů, což je jednou z priorit strategických dokumentů. Z řady kurzů vznikne jako výstup studijní nebo výuková opora v podobě skript, přednášek, případových studií s využitím znalostí z kurzů.
 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO, Ostravská univerzita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY