Úvod, základní údaje


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0327
Název projektu: Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO (zkráceně: SystemDV)
Žadatel: VŠB – Technicka univerzita Ostrava
Délka trvání projektu: VI/09 – VI/12 (36 měsíců)
Výše schválené podpory: 8 664 326,50 Kč

ANOTACE, STRUČNÝ POPIS

Předpokladem změn v kvalitě, obsahu a formách výuky je vzdělávání akademických a ostatních zaměstnanců univerzity.

Cílem projektu je navrhnout, vytvořit a ověřit systémové prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠB-TUO.

Základním výstupem projektu bude kompletní nabídka dalšího odborného a pedagogického vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠB-TUO podpořená informačním systémem, který bude rovněž nabízet přihlašování do kurzů, evaluaci kurzů apod. Dalšími výstupy projektu budou pilotní a další ověření kurzů dalšího vzdělávání a funkčnosti informačního systému, a rovněž budou výstupem některých kurzů nové výukové opory vedoucí k rozšíření nabídky pro distanční vzdělávání.

Primárními cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ, sekundárně bude mít projekt dopad také na cílovou skupinu studenti VŠ.

Partnerem projektu je Ostravská Univerzita v Ostravě.

 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO, Ostravská univerzita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY