Realizační tým


Hlavní řešitel, člen řídící rady: prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Manažer projektu: Dr. Ing. Anna Plchová, tel. 59 732 4583
Vedoucí realizačních týmů:
Doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc., tel. 59 732 5503
Ing. Petr Červenka, tel. 59 732 3203
Ing. Martin Pochyla, Ph.D., tel. 59 732 2311
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D., tel. 59 732 4386
RNDr. Jana Vrtková, tel. 59 732 4764
 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO, Ostravská univerzita

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY