Cíle projektu


Globálním cílem projektu je podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje, příprava zapojení jedinců do týmů, sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje a podpora intersektorální mobility.

Specifické cíle:
- seznamovat pracovníky cílových skupin s dostupnými možnostmi informačních a komunikačních technologií pro komunikaci, prezentaci a sdílení informací v pracovních a výzkumných týmech, odborných sdruženích a sítích pracovníků VaV.
- seznamovat pracovníky cílových skupin s dostupnými informačními zdroji a pravidly a principy práce s nimi
- vytvářet a používat nástroje digitálního portfolia pracovníky cílových skupin

Těchto cílů bude dosaženo:
- vytvořením vzdělávacích modulů v oblastech „práce s informacemi“ a „práce s digifoliem“
- proškolením pilotní skupiny pracovníků univerzity, kteří se stanou lektory digifolia
- vytvářením vlastních digifolií účastníky cílové skupiny
- komunikací a prací s digifoliem v rámci pracovních týmů
- proškolováním dalších účastníků cílové skupiny a dalších pracovníků

Po realizaci projektu budou členové pracovních týmů vytvářet a využívat svá digitální portfolia, což usnadní jejich vzájemnou komunikaci a podpoří přípravu a řešení meziuniverzitních, intersektorálních a mezinárodních projektů či mobilit.
 

© 2009-2011, RCCV, VŠB-TUO, Svatojánská kolej

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY