Cílová skupina


Cílovou skupinou projektu jsou:
- akademičtí a ostatní pracovníci VŠ zabývající se VaV
- studenti VŠ
- zájemci o vědecko-výzkumnou práci z řad VOŠ

Majoritní cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci zapojení do různých výzkumných týmů a projektů, spolupracujících s podniky nebo dalšími univerzitami a výzkumnými organizacemi v rámci projektů, sdružení nebo sítí. Mezi členy těchto výzkumných týmů patří i studenti doktorského studia a někdy také pracovníci zajišťující podporu výzkumným týmům (technici, projektoví manažeři ... )

Minoritní skupinou (vzhledem k velikosti obou partnerských institucí) jsou pracovníci VOŠ, zabývající se výzkumnou činností.

Všichni jmenovaní členové řešitelských týmů potřebují sdílet informace, přenášet informace, prezentovat výsledky práce.

Přínos pro cílovou skupinu:
- účastníci budou proškolenými lektory pro vytváření a práci s digitálním portfoliem
- budou proškoleni v problematice práce s databázemi a informačními zdroji
- získají odbornou podporu při vytváření vlastního digifolia
- získají technický prostředek, který jim umožní přístup k informacím ze svého digitálního portfolia z kteréhokoliv místa, kde je internet
- budou se podílet na zlepšování výukových materiálů
- budou oprávněni školit další účastníky cílové skupiny
- získají znalosti a dovednosti pro usnadnění komunikace, sdílení informací, prezentaci a práci v týmech
 

© 2009-2011, RCCV, VŠB-TUO, Svatojánská kolej

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY