Cíle projektu


Hlavním cílem projektu je proškolit cílovou skupinu - pracovníky škol Moravskoslezského kraje, v metodice elearningu.

Splnění tohoto cíle vyžaduje v první fázi projektu připravit vzdělávací kurz na toto téma. Autoři projektu budou vycházet z kurzu "E-learningový kurz e-learningu" připraveného pro vysokoškolské pedagogy VŠB-TUO. Stávající kurz bude upraven s přihlédnutím k metodice počátečního vzdělávání (první dva moduly), zcela nově bude vytvořen modul práce s LMS Moodle.

Kurz bude obsahovat tři moduly. První modul se bude zabývat metodikou e-learningového vzdělávání, jeho metodami a formami. Budou rozebrány role jednotlivých účastníků e-learningu od autora studijních podpor přes tutora až po specifika studujícího. Těžiště modulu bude v pojednání o specifickém způsobu tvorby studijních opor.

Druhý modul bude věnován práci v LMS. Formou interaktivního tréninku budou probírány funkce jednotlivých prvků tohoto typu výukového software - od modulu pro tvorbu obsahu výuky, přes možnosti testování, způsobu komunikace student - tutor až k možnostem administrace výuky. Funkce LMS budou probírány za použití LMS iTutor. Zvládnutí práce v jednom LMS umožňuje se velice rychle přeorientovat na práci s jiným LMS.

Třetí modul pak bude konkretizovat znalosti získané v druhém modulu na práci s LMS Moodle.

Současně s přípravou kurzu budou vybíráni členové cílové skupiny. Cílem projektu bude zapojení účastníků z co největšího počtu škol celého kraje.

Proškolení cílové skupiny proběhne ve výukovém kurzu realizovaném formou e-learningu.

Po uzavření prací na výrobě kurzu proběhne pilotní běh kurzu. Po získání poznatků z jeho průběhu, bude kurz přepracován do konečné podoby a proběhnou další tři běhy vlastního proškolování cílové skupiny.

V závěru projektu budou vyhodnoceny všechny výukové běhy. Kurz bude upraven do definitivní podoby a připraven do nabídky "Celoživotního vzdělávání VŠB-TUO" pro období následující po ukončení projektu.

 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO