Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení z území Moravskoslezského kraje.

Pedagogičtí pracovníci a pracovníci ICT, kterých se tento projekt týká, byli vzděláváni v metodikách presenční výuky. Dokonce ani studijní programy současného pedagogického vzdělávání příliš nepřihlížejí k situaci, že pedagogická praxe začíná využívat výhod e-learningu. Sami pedagogové cítí potřebu vzdělávat se v této oblasti.

Navrhovaný projekt si klade za cíl tuto mezeru ve vzdělávacím trhu řešit a vycvičit pracovníky počátečního školství v metodice e-learningu.

V Moravskoslezském kraji je přibližně 230 středních odborných škol, středních odborných učilišť a gymnázií. Na těchto školách pracuje kolem 6200 učitelů. Dále je zde cca 12 000 pedagogických pracovníků základních škol. Celé této cílové skupině je tento projekt určen.

V rámci projektu se předpokládá, že pilotním během a třemi následnými běhy kurzu projde 80 osob.

 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO