Úvod, základní údaje


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/02.0025
Název projektu: E-learningový kurz e-learningu (zkráceně: ElKEl)
Žadatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Délka trvání projektu: XI/09 – VI/12 (32 měsíců)
Výše schválené podpory: 1 146 322,80 Kč

ANOTACE, STRUČNÝ POPIS

E-learning je moderní výuková metoda, ale znalosti o jeho obsahu a specifické metodice jsou nedostatečné. Hlavním cílem projektu je proškolit cílovou skupinu - pedagogické pracovníky škol kraje v metodice e-learningu.

Nejdříve bude vytvořen modulární vzdělávací kurz. Modul 1 bude věnován metodice e-learningového vzdělávání, jeho podstatě, metodám a specifickému způsobu tvorby studijních opor.

V modulu 2 bude studující proškolen v práci s výukovým software formou interaktivního tréninku. Seznámí se s autorskou tvorbou, tvorbou testů, prací tutora atp.

V modulu 3 budou probrány vlastnosti LMS Moodle.

Kurz bude e-learningový v LMS iTutor. Studijní opory budou studujícím předávány přes Internet, součástí kurzu budou čtyři presenční setkání. V závěrečné fázi připraví studující, pod vedením tutora, svůj vlastní e-learningový studijní materiál.

Kurz bude realizovat "Regionální centrum celoživotního vzdělávání VŠB-TUO", které již organizuje obdobný kurz pro pedagogy VŠB-TUO.

 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO