Realizační tým


Manažer projektu: Ing. Adrian Kapias, tel: 59 732 5314
Manažer tvorby kurzu: Doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.

Autor modulu 1 a Příručky studujícího: Doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Spoluautor modulu 1: PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D., tel: 59 732 3258
Spoluautor modulu 1: Doc. PaedDr. Antonín Roják, CSc., tel: 59 732 5503
Autor modulu 2: Ing. Adrian Kapias, tel: 59 732 5314
autor modulu 3: Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., tel: 59 732 4134

Tutor modulu 1: Doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Tutor modulu 1: Mgr. Jana Trojková, Ph.D., tel: 59 732 3398
Tutor modulu 1: Mgr. Lenka Pelcerová, Ph.D., tel: 59 732 3254

Tutor modulu 2: Ing. Adrian Kapias, tel: 59 732 5314
Tutor modulu 3: Ing. Smutný Pavel, Ph.D., tel: 59 732 3511

Odborný administrativní asistent: Marta Blaštíková

Technik SW a HW – údržba : Jan Kopečný, tel: 59 732 5317
Vkládání autorských materiálů do LMS iTutor: Jan Kopečný, tel: 59 732 5317
 

© 2009-2012, RCCV, VŠB-TUO