Při přihlašování se ujistěte, že máte vybránu správnou klávesnici (česká-anglická)

Při zadávání identifikace a hesla dodržujte malá písmena!

Pokud se hlásíte do systému poprvé je heslem Vaše osobní číslo(malými písmeny)

Studenti 1. ročníků vybraných fakult se do systému hlásí univerzálním identifikátorem (dle fakulty a formy studia). Tedy např. fmmistudent, hgfstudent, fmmikstudent, fbikstudent atd. Heslo je totožné s identifikací.

Neprovádějte prosím změnu hesla u tohoto univerzálního přístupu do systému. Vaši kolegové a kolegyně se potom nemohou přihlásit k výukovým materiálům.

Materiály projektu E-learningový kurz e-learningu (CZ.1.07/1.3.05/02.0025) jsou přístupné po přihlášení účtem:
Uživatel: opvk
Heslo: elkel-opvk

kontakt: adrian.kapias@vsb.cz

 Login
If you want to login to the managing system Online teaching, please, fill in the following items and press the button Log in.
Identification:
Password:
 
 
Language/Jazyk:

If you don't have installed the Flash Player component, you can do it here.

Do systému je NUTNÉ se hlásit programem Internet Explorer (není tedy prozatím možné používat programy Mozilla/Firefox, Opera atd.) Na úpravě se pracuje, za způsobené problémy se omlouváme.

V případě problémů se zobrazením výukových materiálů, se podívejte na dokument:
Co dělat když (pokyny)...

Optimized for 1024x768 size or higher, Internet Explorer 4.01 SP1 or later. - Copyright 2000, Kontis s.r.o.