Digitalni portfolio logolink

Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje (zkráceně: DigiFolio)

V rámci projektu "Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje" je připraven cyklus seminářů, které se věnují problematice využívání elektronických médií ve výuce a VaV.

Cílem aktivit projektu Digifolio je prakticky seznámit pracovníky naší univerzity s dostupnými možnostmi informačních a komunikačních technologií pro komunikaci, prezentaci a sdílení informací v pracovních a výzkumných týmech, odborných sdruženích a sítích pracovníků VaV.

Přehled kurzů (seznam obsahuje anotaci, klíčová slova a příklady využití)

01 - Kolaborativní tvorba sdílením dokumentů (Google dokumenty)
02 - Informační kanály
03 - Synchronizace informací
04 - Vyhledávání na internetu
05 - Nástroje e-portfolia v univerzitním prostředí
06 - e-Time management
07 - Úprava a sdílení digitálních materiálů (foto, video)
08 - Digifolio (Tvorba digifolia prostřednictvím osobní webové stránky)
09 - Digifolio (principy, Mahara - osobní a skupinová portfolia)
10 - Myšlenkové mapy
11 - Kolaborativní tvorba ve WIKI
12 - Publikování na blogu
14a - Bibliografické citace
14b - Obecné základy práce s informacemi
14c - Nástroje pro účinné vyhledávání informací
14d - Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje

A k čemu by se Vám například mohly hodit dovednosti získané v jednotlivých kurzech?

  • když potřebujete mobilitu pracovníků - přístup k datům odkudkoliv; pracovníci mohou pracovat na stejné práci z různých počítačů,
  • když chcete efektivně vytvářet a následně sdílet např. zápis z jednání - všichni účastníci mohou zápis editovat, aniž by se ztratil přehled o tom, ke komu aktualizace patří, aniž by kolovaly emaily a v nich několik různých verzí,
  • když hledáte nové nápady, inspiraci ve velkém množství informací dostupných na síti Internet nebo v databázích publikací (DSpace),
  •  seznámíte se platformou pro vytvoření, prezentaci a aktualizaci svých zkušeností a zážitků v profesní, studijní, pracovní, soukromé i volnočasové oblasti.
  • budete si umět udržovat aktualizovanou verzi svého profesního resumé
  • a mnoho dalších dovedností spojených s moderními aplikacemi v prostředí sítě Internet