Informace 01 Kolaborativní tvorba sdílením dokumentů (Google dokumenty)

Anotace kurzu Kolaborativní tvorba sdílením dokumentů

Cílem kurzu Kolaborativní tvorba sdílením online dokumentů je podpora přechodu tvůrců klasických dokumentů k využívání aktuálních možností Internetu kategorie Web2.0, tj. k práci online. Kurz podporuje zvýšení efektivity kolaborativní tvůrčí práce. Získání nových dovedností, které jsou podporovány aktivitami kurzu, může sloužit tomu, kdo vnímá užitelnost práce přímo na Internetu jako kroku vpřed od práce s dokumenty na svých lokálních počítačích.   

  • Google docs je určen ke tvorbě a sdílení online, s následným přístupem k dokumentům odkudkoliv.
  • Google Docs pomohou odbourat nekonečně kolující emaily při společné tvorbě výstupů.
  • Google Docs zvýší produktivitu práce!
  • Práce s online dokumenty (např. Google docs) je mezikrokem od práce se soubory např. v MS Office k volné tvorbě na Internetu.
  • Součástí Google docs jsou nástroje analogické "ofisům", textový editor, tabulkový procesor, prezentace, také výjimečný formulář, nově kresba.
  • Začít je tak snadné:  V iGoogle klikni na Dokumenty (horní ouško - rozklikni šipku, pokud nevidíš) a pak hledej Vytvořit nový.
  • Chceš vědět více: Napiš do Google Google Docs a čti. A dělej!

Klíčová slova: web2.0, online dokument, Google, tvůrčí práce a spolupráce, sdílení, aktualizace

Kdy se práce s Google Docs může hodit...

... když chci efektivně využívat tzv. kolektivní inteligenci - fenomén Internetu (a jeho nástroje) je tu, jen ho využívat!...

... když cítím, že má práce potřebuje inovaci - rapidně se rozvíjející služby Internetu pracují s Google Docs pro Vás!...

... když chci kvalitněji učit a učit se - lze výtečně uplatňovat principy konstruktivismu a konektivismu...

... když potřebuji plynulé sdílení informací - rozvíjí tradiční kancelářský sw pro cíle efektivní spolupráce...

... když potřebuji mobilitu pracovníků - přístup k datům odkudkoliv; pracovníci mohou pracovat na stejné práci z různých počítačů...

... když potřebuji kontrolu přístupu k informacím - každá položka obsahu může být dle potřeby soukromá nebo veřejná...

... když chci mít možnost snadné aktualizace dat - např. studijní materiál mohou studenti již vidět, ale tvůrce jej může jednoduše aktualizovat, tj. bez ukládání souboru, přepisování, následného "věšení" na Internet - pracuje online...

... když cítím, že množství emailů doprovázejících spolupráci při tvorbě dokumentů je neúnosné - zvýšení produktivity...

... když chci efektivně vytvářet a následně sdílet např. zápis z jednání - všichni účastníci mohou zápis editovat, aniž by se ztratil přehled o tom, ke komu aktualizace patří, aniž by kolovaly emaily a v nich několik různých verzí...

... když chci efektivně zveřejnit anketu, sebrat data a vyhodnotit je - formulář je tu...

... když se potřebuji vrátit k předchozí verzi - ukládá všechny předchozí verze dokumentu...

... když mi nevadí, že formátování není tak dokonalé jako např. v MS Office - je ale stále lepší a pro běžnou práci dostačující...

... když mi vadí vytváření nových účtů - Gmail není podmínkou...

Garant kurzu

Danuše Bauerová

telefon: 59 732 2012
email: danuse.bauerova@vsb.cz
Útvar: Institut inovace vzdělávání (167), Katedra matematických metod v ekonomice (151)
Místnost: E418 (areál EkF, Havlíčkovo nábřeží, Ostrava 1)

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář