Informace - 05 Nástroje e-portfolia v univerzitním prostředí

Anotace kurzu

Vítejte,

na této stránce naleznete souhrnný přehled informačních zdrojů a výukových materiálů k tématu kurzu Nástroje e-portfolia v univerzitním prostředí.

Stránka Vám také bude sloužit jako rozcestník k diskusím, návodům a přihlašovacím stránkám do jednotlivých aplikací.

Anotace:

Stručné seznámení s nástroji, které jsou již k dispozici na naší univerzitě a mohou také sloužit k přípravě a práci s vybranými prvky portfolia.

Aplikace Profily (profily.vsb.cz)

Aplikace profily slouží pro tvorbu a správu osobní karty zaměstnance univerzity.
Každému zaměstnanci je automaticky vytvořena základní podoba osobní karty, která obsahuje kontaktní údaje a funkci. Další editaci osobní karty pak provádí každý zaměstnanec samostatně. Vybrané údaje jsou převáděny z dalších univerzitních systémů, ve kterých jsou vedeny.

Aplikace RIV - evidence publikací (obd.vsb.cz)

Evidence publikací pracovníků univerzity, příprava podkladů pro výkaznictví RIV, možnost evidence veškerých publikací pro vlastní potřeby pedagogů i univerzity.

Aplikace Evidence projektů (projekty.vsb.cz)

Aplikace slouží pro evidenci všech projektů s možností vyhledávání, vytváření statistik a podkladů pro hodnocení úspěšnosti. Současně je možno pomocí aplikace prezentovat pro veřejnost informace o řešených projektech. Aplikace komunikuje dále s těmito aplikacemi – SAP (rozpočet projektu), OBD (výsledky projektů podléhající výkaznictví do RIVu)

Aplikace DSpace - digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. (dspace.vsb.cz)

Repozitář slouží univerzitě k elektronickému ukládání dokumentů. Prozatím je využíván jako úložiště bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a záznamů publikační činnosti akademických pracovníků VŠB-TUO v časopisech a dalších publikacích registrovaných ve Web of Science (tj. v tzv. "impaktovaných" publikacích).

Aplikace telefonní seznam (telsez.vsb.cz)

Údaje v telefonním seznamu, jejich správa, přístupové role k administraci telefonního seznamu

Aplikace Uživatel (uzivatel.vsb.cz)

Aplikace určená pro správu výchozího (LDAP) uživatelského účtu na naší univerzitě - změna hesla, správa emailových adres, osobní nastavení

Aplikace studijní evidence - Edison

Údaje ze studijních plánů a matriky předmětů. Garantované obory, garantované předměty. Vedení přednášek/cvičení.

Klíčová slova: uživatelský profil, evidence publikací, evidence projektů, osobní portfolio, univerzitní pošta

Kdy se to může hodit...

  • prezentace vybraných osobních a profesních údajů z univerzitních databází pro veřejnost (studenti, partneři v projektech, výzkumné týmy) v prostředí Internetu
  • aktualizace a prezentace údajů o Vaší publikační a projektové činnosti
  • vyhledávání relevantních informací při řešení projektů, výzkumné činnosti nebo zajišťování výuky
  • znalost vstupních zdrojů pro udržování osobního (profesního) portfolia v systémech pro tvorbu e-portfolia (Mahara)

Garant kurzu

Adrian Kapias

telefon: 59 732 5314

email: adrian.kapias@vsb.cz

Útvar: RCCV (9240)

Místnost: JC 132 (areál Poruba)

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář