Informace - 10 Kurz Myšlenkové mapy

Anotace kurzu

Velký důraz na práci v týmu je kladen na interakci mezi členy. Diskuse mnohdy probíhá jako brainstorming, kdy členové týmu přicházejí s nápady, které je nutné přehledně zaznamenat. Při tomto principu komunikace není nejvhodnější lineární záznam, v němž se ztrácejí souvislosti.

Vhodnou formou zápisu takových informací jsou myšlenkové mapy. Principem myšlenkových map je zápis klíčových slov, doplněný o poznámky, obrázky a další prvky. Textové informace jsou propojeny pomocí vazeb a tvoří tak graf.

Myšlenkové mapy jsou technikou vhodnou k práci, kdy je vhodné úkol nebo problém pochopit, promyslet si jeho strukturu a vazby, nebo také zapamatovat.

V tomto kurzu se naučíte, jak takové mapy vytvářet. Seznámíte se s nejčastěji používanými programy: FreeMind a MindMeister.

 


Kdy se může hodit...

... když připravujete nový projekt anebo chcete vyhodnotit pokrok.

... když připravujete novu přednášku nebo blok přenášek.

... když připravujete výukový materiál.

Klíčová slova

Myšlenková mapa. Brainstorming. FreeMind. MindMeister.

Garant kurzu

Ing. Martina Čaputová

Pracoviště: 895 - RCCV (J237, areál Poruba)

Kontakt: martina.caputova@vsb.cz; kl. 5313.

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář