Informace - 11 Kolaborativní tvorba ve WIKI

Anotace kurzu

Kurz Kolaborativní tvorba na Wiki je nabízen všem, kteří chtějí zefektivnit svou tvůrčí práci, koordinaci a organizaci, ať už lidí nebo myšlenek. Účastníci jsou vedeni k přijetí principů ryzího nástroje Web2.0 - wiki - a k praktickému uchopení pojmů sdílení, konektivismus aj. Akceptování principů wiki představuje nejnáročnější změnu uvažování jedince, kterou s sebou nese nová generace Internetu. A že to bez změn nejde, toho jsme svědky na každém kroku - noviny aktivizují dopisovatele z řad veřejnosti, marketing musí počítat s rolí spotřebitelů a také role učitele a žáka se mění ...

Součástí kurzu je praktická práce na MediaWiki, tj. ohmatání si nového způsobu kolaborativní a tvůrčí práce. Využijte nabízené možnosti s wiki začít - je to snadné. Vaše nabyté schopnosti Vám ušetří nejen mnoho času, ale také Vaší mozkové kapacity, která je nyní blokována zbytečnou administrací dat.

Získané znalosti a dovednosti lze uplatnit např.

  • při psaní odborných statí více spolupracovníků,
  • při organizaci a koordinaci práce na projektech týmů, při archivaci výstupů, při zajišťování publicity - propojený systém stránek dává vzniknout portálové struktuře uznatelné např. v rámci ESF projektů, ale zejména sloužící přehledně všem zapojeným,
  • při výuce - jako nástroj nové generace eLearningu pro doplnění práce v Learning Management systémech
  • v neposlední řadě pro vytváření svého osobního digifolia na Wiki Dig-I-Portu
  • zejména však při zefektivňování své tvůrčí práce bez stohů zbytečných emailů, které vyžadují jejich administrativu, 
  • při tvorbě Wikipedie - zejména pro vědecké pracovníky by se mohlo stát samozřejmostí přispívat do odborných článků na Wikipedii,

Klíčová slova: wiki, web2.0, organizace a koordinace, kolaborace, tvůrčí práce, digitální portfolio

Kdy se práce s WIKI může hodit ...

... když mi emaily přerůstají přes hlavu - v týmu si nemusíme dopisovat o tom, co kdo udělá nebo už dělá nebo udělal, ale při pohledu na dosavadní dílo jít okamžitě dále při práci na společném produktu: editovat a uložit pro ostatní ...

... když mi došlo, že komunikace přes emaily je starou cestou - zejména ke kolektivní kreativní práci jsou vysoce neefektivní...

... když mi jde o to, aby studenti SE učili více (a pedagogové učili méně, jak proklamoval již J. A. Komenský) - Share to Learn and Learn to Share! - principy konektivismu se týkají každého z nás...

...když nejsem ješitná/ý a jsem otevřená myšlenkám sdílení - klíčovému slovu Internetu - není důležité, kdo co vytvořil, ale jak kvalitní je výsledné společné dílo...

... když tvořím v týmu a pro tým, potřebuji koordinovat a organizovat práci více lidí - tři kroky Editovat, Psát, Uložit, a to každý, kdo má ke společnému dílu co říct...

... když chci být součástí efektivní kolektivní práce a těžit s kolektivní inteligence - každý to ví, že více hlav víc ví...

... když je má práce spletitá, neudržitelná v hierarchické struktuře, prostě síťová - síťové propojování dalších a dalších stránek je tak snadné (Edit, Save, Link)...

... když cítím, že má hlava je zbytečně zatěžována organizací dat - wiki dává pružný kontakt s mými zdroji, Internet eviduje, ukládá, archivuje, vyhledává, nabízí, zkrátka automaticky pracuje, a já mám čistou hlavu na kreativní tvorbu...

... při editaci Wikipedie...

... při hledání místa pro své osobní digitální portfolio, jehož hlavní součástí může být Osobní prostředí pro učení se (PLE).

 

Garant kurzu

Danuše Bauerová

telefon: 59 732 2012
email: danuse.bauerova@vsb.cz
Útvar: Institut inovace vzdělávání (167), Katedra matematických metod v ekonomice (151)
Místnost: E418 (areál EkF, Havlíčkovo nábřeží, Ostrava 1)

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář