Informace - 14a Kurz Práce s informačními zdroji - Bibliografické citace

Anotace kurzu

Tato stránka slouží všem, kdo se zúčastnili kurzu "Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2" a chtějí si doplnit informace, procvičit dovednosti, zeptat se na cokoliv či sdílet své zkušenosti i zajímavé odkazy vztahujících se k tématu.

Anotace:

Bibliografické citace jsou nezbytným doplňkem odborné literatury. Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal.

Tento text vás seznámí s problematikou zpracování bibliografických citací obecně a poskytne vám základní informace o tom, jak zpracovávat bibliografické citace a jejich soupisy především v souladu s normou ČSN ISO 690. Tato norma je zaměřena na problematiku zpracování citací tradičních tištěných dokumentů a jejich částí, tedy zpracování citací pro knižní monografie, seriálové publikace, jejich části a patentové dokumenty. Při své práci se však setkáte s nutností citovat také další typy dokumentů. Stručné informace o tom, jak obdobným způsobem zpracovat bibliografické citace speciálních dokumentů, jakými jsou například vysokoškolské kvalifikační práce, normativní dokumenty, výzkumné zprávy, firemní literatura či legislativní dokumenty zde proto najdete také.

Vzhledem k tomu, že je stále více informací vydáváno a šířeno v elektronické podobě, je nezbytné správně citovat také elektronické dokumenty. Některé z nich jsou elektronickými verzemi tradičních (tištěných) dokumentů, jiné tištěný ekvivalent nemají. Text proto rovněž přináší základní informace o hlavních typech elektronických zdrojů a zásadách pro jejich citování v souladu s normou ČSN ISO 690-2.

Klíčová slova: Bibliografické citace, informace, Autorský zákon.

 

Kdy se to může hodit...

...při práci s literaturou...

...pro správné uvádění citací...

...vždy, ždyž píšete článek a odkazujete se na informační zdroje...

Garant kurzu

Mgr. Daniela Tkačíková

Pracoviště: 830 - Ústřední knihovna, NK-235

Kontakt: daniela.tkacikova@vsb.cz, tel. 1278

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář