Informace - 14b Kurz Práce s informačními zdroji - Obecné základy práce s informacemi

Anotace kurzu

Tento kurz by uživatelům odborných informací měl poskytnout základní nezbytné vědomosti o hlavních typech dokumentů, jejich charakteristikách a o sekundárních informačních zdrojích, jejichž prostřednictvím je možné informace vyhledávat, případně získat.  

Úvodní kapitola je stručným uvedením do problematiky. Druhá kapitola je věnována významu vydavatelské úpravy dokumentů a uvádí přehled norem, které se k vydávání a zpracování dokumentů vztahují. Ve třetí krátké kapitole a za ní následující čtvrté části jsou ve stručnosti vysvětleny základní pojmy týkající se zpracování informací, jak bibliografického (identifikačního) popisu, tak také věcného zpracování. Pátá kapitola je věnována nejdůležitějším identifikátorům dokumentů a prostřednictvím příkladů také možnostem jejich využívání při práci s informacemi. Šestá kapitola přináší nejprve ve stručnosti jeden z pohledů
na třídění informačních zdrojů (dokumentů a služeb) a poté informace o nejdůležitějších typech primárních dokumentů. Poslední sedmá kapitola představuje základní sekundární zdroje, ve kterých lze dokumenty vyhledávat.
 
Text je doplněn ukázkami z užitečných informačních zdrojů, ve většině případů volně dostupných. Jde o kvalitní profesionální informační zdroje, které lze doporučit jako zdroj odborných informací bez nutnosti přístupu prostřednictvím placených finančně náročných zdrojů pro rychlé získání nejen základní představy o sledované problematice. Ukázky tedy nejen názorně dokreslují informace v textu, ale mohou posloužit i jako návod pro práci s informacemi. 

Klíčová slova: Bibliografické citace, informace, Autorský zákon.

 

Kdy se to může hodit...

...při práci s literaturou...

...pro správné uvádění citací...

...vždy, ždyž píšete článek a odkazujete se na informační zdroje...

Garant kurzu

Mgr. Daniela Tkačíková

Pracoviště: 830 - Ústřední knihovna, NK-235

Kontakt: daniela.tkacikova@vsb.cz, tel. 1278

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář