Informace - 14c Kurz Práce s informačními zdroji - Nástroje pro účinné vyhledávání informací

Anotace kurzu

Při vyhledávání informací nejsme již dlouhou dobu odkázáni na tištěné formy informací, ale čím dál více využíváme elektronických nástrojů. Vyhledávání informací je dnes díky internetu  snadné a rychlé. Ne vždy jsou však vyhledané požadované informace dostatečně kvalitní a ne vždy odpovídají našim představám. Pro získání kvalitních informací nelze proto spoléhat pouze na základní funkce internetových vyhledávačů apod.

Účinné vyhledávání informací vyžaduje určité znalosti. Tento kurz Vám umožní tyto hlubší znalosti nabýt. Naučíte se správně formulovat dotazy pro vyhledávače, využít rozhraní  pro jednoduché a pokročilé vyhledávání,ale i určité postupy, které je možné zahrnout pod společný název rešeršní strategie.

Kdy se to může hodit

...při práci s informacemi...

...při hyledávání informací na internetu...

 

Garant kurzu

Mgr. Daniela Tkačíková

Pracoviště: 830 - Ústřední knihovna, NK-235

Kontakt: daniela.tkacikova@vsb.cz, tel. 1278

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář