Informace - 14d Kurz Práce s informačními zdroji - Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje

Anotace kurzu

V dnešní době, která je ve znamení digitalizace „čehokoli“, v době moderních informačních a komunikačních technologií se již nemusíme omezovat na publikování a šíření výsledků výzkumu a vývoje v listinné podobě. Jednou z důležitých aktivit, které ovlivňují nejen uživatele, autory, ale např. také poskytovatele finanční podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, je hnutí otevřeného přístupu. Podpora otevřeného přístupu k vědeckým publikacím na nejrůznějších úrovních sebou přináší nutnost mít alespoň základní povědomí o tom, jaké výhody či nevýhody, výzvy a možnosti tento nový způsob šíření vědeckých informací přináší. Otevřený přístup, tedy Open Access, je v celosvětovém měřítku považován a chápán jako velice prospěšný a účinný nástroj a  důležitý předpoklad pro úspěch výzkumu a vývoje.

Tento kurz Vás naučí využívat tohoto nástroje ku svému prospěchu a umožní Vám efektivněji a  efektněji výsledky vaší práce.

Klíčová slova

Recenzní řízení, Preprint, Postprint, Copyright,  Repozitář, Creativ Commons (CC), Open Access.

Kdy se to může hodit...

...při práci s literaturou...

...při publikaci vlastních textů...

...při propagaci vlastní práce...

...při propagaci a popularizaci výsledků  vědy a výzkumu...

Garant kurzu

Mgr. Daniela Tkačíková

Pracoviště: 830 - Ústřední knihovna, NK-235

Kontakt: daniela.tkacikova@vsb.cz, tel. 1278

Přihláška

Zaujaly vás kurzy? Chcete se některých zúčastnit? Pak klikněte zde a vyplňte krátký dotazník. Na jeho základě vám nabídneme aktuální termíny kurzů.

Komentář