Grafika Oktáva A - Dragon
(GraOktADra)

Kurz se zabývá rastrovou a vektorovou grafikou a programy pro práci s vektorovými a rastrovými obrázky.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink