Vazačství a aranžování květin AP1 Hořínková
(VAK )

Cílem odborného předmětu vazačství a aranžování květin je osvojení si základních odborných vědomostí v oblasti aranžování a vazby květin. Žák se seznámí se základy estetiky, vazačským materiálem a základními technikami vazby a aranžování.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink