Nauka o výživě 2.A - Kozelská
(NAV 2.A Kz)

Obecným cílem předmětu je poskytnout žákovi ucelenou představu o zdravém životním stylu, základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy a seznámit ho s racionální, léčebnou a alternativní výživou.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink