Ekonomika 4.B - Modrovská
(EKO4BMOD)

Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu,například státu, organizacenebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, které se ekonomicky projevují, se nazývá ekonomie.

Tatověda více než jiné disciplíny čerpá z praxe. Cílem je spojení praxe s teorií, nastínění studentům praktických technik ekonomiky uplatňovaných v praxi. Odvážné manažerské projekty jsou hlavními cíli úspěšného moderního podniku v současné době. Manažeři dlouhodobě úspěšných firem věnují mnoho času dalšímu vzdělávání a monitorování nových poznatků.

Studenti se seznámí s tím, co by měli ekonomové znát a realizovat ve svých řídicích aktivitách, pokud chtějí vést organizaci k úspěšnosti a prosperitě.

Účastníci budou seznámeni se základními pojmy tohoto vědního oboru, s dílčími teoriemi, také se naučí pracovat a v praxi využívat ekonomické propočty a indexy.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink