Technologie 1. ročník, Vytřasová Radmila
(Tech Vy )

Předmět technologie je teoretickým základem odborného výcviku. Poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti o klasických a moderních postupech várovy cukrářských výrobků. 


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink