Právo I Blašková Ingrid
(PraIBla )

Kurz je určen pro I.ročník voss. Cílem kurzu je studenta seznámit s právnickými pojmy. Ve druhé části studenti se seznamuji s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink