Sociální patologie - Hajdová
(SPT Hj)

Předmět Sociální patologie obsahově vychází z Minimálních standardů ve vzdělávání v sociální práci a tematických plánů VOŠ sociální v Ostravě. Problematika sociální patologie a sociálně patologických jevů je velmi obšírná. Pozornost je věnována 9 tematickým okruhům, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj a stav společnosti. Cílem kurzu je poskytnout základní vhled do problematiky, který je nutno prohloubit studiem další odborné literatury.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink