Základy sociálního výzkumu D2.D - Holaňová
(ZSVd2dHo)

Kurz Základy sociálního výzkumu obsahuje základní orientaci v kvalitativním a kvantitativním výzkumu. Studenti si vytvoří vlastní projekt sociologického výzkumu a naučí se realizovat celý výzkum od stanovení cíle, výzkumné otázky, hypotéz, předmětu a objektu výzkumu až po napsání závěrečné zprávy.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink