Informační a komunikační technologie - Hoňková Marcela
(IKT-1.A )


Kurz Informační a komunikační technologie na VOŠS navazuje na základy učiva informatiky na SŠ. Jeho obsahem je prohloubení znalostí základních aplikací kancelářského balíku Microsoft Office, a to MS Word, Excel a PowerPoint. Budete pracovat s verzí MS Office 2010, která poskytuje komfortnější ovládání ve známém uživatelském prostředí a nabízí nové možnosti grafického vyjadřování.

Přeji hodně úspěchů při studiu. mrknout


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink