Psychologie 2.A - Klosová
(PSY2AKl)

V rámci předmětu Psychologie - vývojová psychologie je student seznámen s etapami ve vývoji člověka, jsou mu vysvětlena specifika individuality osobnosti v životním cyklu. Poznatky získané při studiu Psychologie studentům přinášejí ucelený pohled na osobnost klienta, pomáhají mu v osobním i profesním životě.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink