Sociální politika - Kociánová
(SocPolKoc)

Tento kurz seznámí účastníky s problematikou jednotlivých dílčích politik jako je politika zaměstnanosti, vzdělávací politika, zdravotní politika, bytová politika a regionální politika.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink