Sociální politika 1.A - Končeková Kvardová
(SOP1.A-Kk)

Kurz seznámí studenty se základními pojmy, pojetím, funkcemi, nástroji a principy sociální politiky. Přispěje k pochopení souvislostí mezi ekonomickou a sociální politikou v české společnosti.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink