Ruský jazyk 1 - Vlhová
(RUJ1Vv)


Tento kurz je určen pro studenty, kteří se rozhodli rozšířit si své znalosti z ruštiny.

Cílem kurzu je shrnout a uspořádat studijní materiály z reálií Ruska a gramatiky.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink