Zdraví a nemoc 1 1.C – Webrová
(ZDN1,1.CWe)

Milé studentky a studenti,

přihlásili jste se do předmětu Zdraví a nemoc Tento předmět je povinným předmětem a bude vás provázet dvěma ročníky studia. V rámci sociální práce se budete setkávat s lidmi zdravými, ale i nemocnými (tělesně i duševně), s lidmi s handicapem. V rámci multidisciplinárního týmu potom budete spolupracovat s lékaři a zdravotníky, psychology, speciálními pedagogy.

Předmět Zdraví a nemoc vám poskytne základní orientaci v odborné lékařské terminologii, uvede vás do základů somatologie a přiblíží vám hlavní nemoci se sociálním dopadem.

Veškeré učivo, které Vás čeká je uvedené ve studijních oporách s názvy:

Somatologie, problematika zdraví a nemoci

Vybraná onemocnění se sociálním dopadem

Základy první pomoci

Psychiatrie

Celková známka z tohoto předmětu se skládá se znalosti somatologie člověka, poskytování laické první pomoci a vybraných onemocnění se sociálním dopadem.

Hodně studijních úspěchů Mgr. Webrová Adéla


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink