Matematika Rovnice a nerovnice - Fojtíková
(MatRaNFoj)


Kurz obsahuje kapitoly: Rovnice, nerovnice a jejich řešení; Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy; Některé rovnice a nerovnice s jednou neznámou, které lze převést na lineární; Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy; Kvadratické rovnice a nerovnice a rovnice vyšších stupňů; Některé rovnice a nerovnice, které lze převést na kvadratické a lineární; Rovnice a nerovnice s parametry. Za každou kapitolou je souhrné opakování.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink