Fyzika 1.D - Víchová
(Fyz1DVích)

Kurz bude pojednávat o části fyziky, která se nazývá mechanika.


© 2009-2015 VSB-TU Ostrava
logolink