Úvod

Vážení návštěvnicí,

nacházíte se na stránkách soutěže zabývající se problematikou zvyšování požární bezpečnosti obcí.
Protože každý občan svým chováním ovlivňuje požární bezpečnost obce nebo města, ve kterém žije. Většinou všichni spoléhají, pokud vznikne požár, že situaci zvládnou a vyřeší dobrovolní a profesionální hasiči. Ale i oni musí mít pro svou činnost vytvořeny optimální podmínky. Jestli je ve skutečnosti opravdu budou mít, záleží nejen převážně na provozovatelích vodovodních sítí pitných vod a požárních odběrných míst, ale i na všímavosti a pomoci veřejnosti. Největší předpoklady k pomoci mají mladí lidé. Nejsou ještě zatíženi starostmi a stereotypy starších. Mají výraznou dynamiku ve svém jednání, které je vždy vhodné využít.


Z těchto důvodů jme vytvořili soutěž zaměřenou na mladé lidi, především středoškoláky, kteří mají k řadě stávajících standardů jednání kritický pohled a přejí si docílit změny. Tuto změnu mohou uskutečnit nejen v době až budou v budoucím zaměstnání rozhodovat jako středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaní odborníci, ale již nyní, v rámci splnění podmínek vyhlášené soutěže.


Cílem soutěže je seznámit mladé lidi s problematikou požární bezpečnosti obcí a představit jim vysokoškolské studium, které se touto oblastí zabývá.

Jak při soutěži postupovat?

  1. najdi si na škole učitele nebo učitelku, který ti bude pomáhat
  2. vyplň a pošli registrační formulář
  3. zpracuj práci dle zadání
  4. vytvoř krátkou prezentaci z práce
  5. zúčastni se finále
  6. vyhraj až 5 000 Kč + věcné dary sponzorů