Úvod, základní údaje


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0100
Název projektu: Motivace studentů ke studiu technických oborů (zkráceně: MOST-TECH)
Žadatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Délka trvání projektu: XI/09 – I/12 (27 měsíců)
Výše schválené podpory: 5 300 518,00 Kč

ANOTACE, STRUČNÝ POPIS

Hlavním cílem projektu je zvýšit zájem žáků středních škol o studium technických oborů. Dílčí cíle projektu jsou:
- zvýšit zájem veřejnosti a podniků jako budoucích zaměstnavatelů o motivaci středoškoláků ke studiu technických oborů,
- dlouhodobá spolupráce středních a vysokých škol,
- přispět k aktualizaci studijních materiálů a doplnění středoškolských studijních osnov o problematiku obnovitelných a alternativních zdrojů energií (OAZE) a udržitelného rozvoje (UR).

Klíčovou aktivitou projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, dílčí:
1. Tvorba inovativních příruček a pomůcek pro výuku technických oborů
2. Popularizace technických oborů
3. Seznámení s novými technologiemi a odbornou terminologií
4. Spolupráce středních škol s vysokými školami

Projekt je zaměřen na:
- žáky středních škol,
- pracovníky škol (učitelé středních škol)ODKAZY NA SOUVISEJÍCÍ WEBY

soutěž "Možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí"

soutěž "Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje"

soutěž "Napájeni Sluncem - Sluneční poskakovač"

soutěž "Napájeni Sluncem - Vodíkový jezdec"

soutěž "Sledovač čáry"
 

© 2009-2012, VŠB-TUO, Institut environmentálního inženýrství